Så bliver reglen om APB (arbejdspladsbrugsanvisning) ophævet pr. 1 juli 2019: https://amid.dk/nyheder/at/2019/03/arbejdspladsbrugsanvisninger/

Hvad står så for at skulle uarbejdes i stedet for APB? Vi følger op!

UFI koder er på vej, og der skal være styr på det. Det bliver lovpligtigt at UFI koder skal på label. Kontakt os for mere information eller læs mere om UFI koder her. 

OBS - nyt digitalt Produktregister går i luften fra 1 april 2017!

Arbejdstilsynet gør opmærksom på at samtlige kemiske produkter der står ude på arbejdspladserne, skal ommærkes i henhold til CLP 1272/2008, altså med de nye rød/hvide faresymboler samt ny faretekst.

Det nye digitale produktregister har været i gang i en periode nu, umiddelbart ser det ud til der mangler en del produkter at blive registreret, AT henstiller til at virksomheder får påbegyndt processen.

God video om de nye faresymboler, se herunder.