OBS - nyt digitalt Produktregister går i luften fra 1 april 2017!

Arbejdstilsynet gør opmærksom på at samtlige kemiske produkter der står ude på arbejdspladserne, skal ommærkes i henhold til CLP 1272/2008, altså med de nye rød/hvide faresymboler samt ny faretekst.

Det nye digitale produktregister har været i gang i en periode nu, umiddelbart ser det ud til der mangler en del produkter at blive registreret, AT henstiller til at virksomheder får påbegyndt processen.

INFORMATION: Tilskud til miljømærkning af produkter/artikler med hensyn til Svanen og Blomsten, se mere her, vi kan hjælpe jer.

God video om de nye faresymboler, se herunder.