OBS - REGLEN OM arbejdspladsbrugsanvisninger/APB er ophævet pr. 1 JULI 2019! Læs her hvad der er kommet i stedet for.

Nye regler om vurdering af farlig kemi.

Fra 1. juli 2019 skal virksomheder ikke længere lave en skriftlig arbejdspladsbrugsanvisning, selv om der er farlig kemi på arbejdspladsen.

I stedet for de skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger, skal I som virksomhed fremover sætte øget fokus på den kemiske risikovurdering og sikre, at de medarbejdere, der arbejder med farlig kemi får en effektiv oplæring og instruktion.

Når I skal vurdere, om der er risiko for, at medarbejderne kan blive udsat for farlig kemi, skal I tage udgangspunkt i disse tre spørgsmål:

Hvilke farlige kemiske stoffer og materialer findes der på jeres arbejdsplads?

Se på, hvilke farlige kemiske produkter, I har på arbejdspladsen og lav en liste over dem. Medarbejderne skal have adgang til listen. Hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici er der ved at bruge kemikalierne?

Mange af de farlige stoffer og materialer, som I bruger på arbejdspladsen, har en faremærkning på etiketten. Den kan I bruge til at finde ud af, hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici der er forbundet med at arbejde med produkterne.

Dannes der farlige stoffer ved arbejdsprocesser, fx ved svejsning?

Hvordan kan medarbejderne blive udsat for farlig kemi?

Kan medarbejderne for eksempel blive udsat for de farlige stoffer og materialer ved indånding af for eksempel gasser, dampe eller støv eller ved hudkontakt.

Mange problemer i arbejdet med den farlige kemi, skyldes, at de medarbejdere, der arbejder med stofferne, ikke er tilstrækkeligt oplært eller instrueret. Derfor skal der i den kemiske risikovurdering sættes øget fokus på oplæring og instruktion.

Ændringerne skyldes, at Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter sammen har vurderet, at det nuværende krav om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger ikke giver tilstrækkelig arbejdsmiljømæssig værdi i forhold til den tid, virksomhederne skal bruge på at udarbejde dem.

Arbejdstilsynet har derfor opdateret At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer på disse områder.

Der er derudover foretaget mindre konsekvensændringer i øvrige relevante vejledninger.

Arbejdstilsynet forventer inden for de næste få måneder i vejledninger o.l. at komme med eksempler på, hvordan man som virksomhed kan dokumentere, at man har gennemført en kemisk risikovurdering. Indtil da vil Arbejdstilsynet på tilsynsbesøg vejlede virksomhederne om den kemiske risikovurdering. Fra mst.dk

 

At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer - åbner i PDF.

Januar 2020, se venligst følgende opdatering:

At-vejledning C.1.3.5 om arbejde med stoffer og materialer - åbner i PDF.

 

Brug for hjælp, venligst kontakt os.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser

Kontaktinformationer

Tags: kemisk APV - APB - kemisk risikovurdering - arbejdspladsbrugsanvisning - arbejdspladsvurdering